Je důležité plánovat trénink pro kondičního sportovce?

Využití silového tréninku ve všedním životě
19.11.2017
Kulturistický split nebo vyšší tréninková frekvence pro naturálního sportovce?
26.11.2017

Je důležité plánovat trénink pro kondičního sportovce?

 • Plánovaný (periodizovaný) tréninkový program je ve většině případů efektivnější, než intuitivní tréninkový program -> je třeba struktury
 • Je třeba znát tréninkové cíle
  • Svalová hmota, rychlost, síla, vytrvalost, dynamika,…
 • Skladba tréninku dle principů
  • Specificity (cviky musí být podobné tomu, v čem se chceme zlepšit)
  • Individualizace (trénink musí být připravený na základě našich schopností a dovedností)
  • Variace (cviky podobné tomu cviku, v kterém se chceme zlepšit)
  • Přetížení (trénink by měl být určitém čase těžký, aby donutil tělo k adaptaci a zlepšení)
  • Regenerace (optimální odpočinek mezi tréninkovými jednotkami a cykly)
 • Je třeba brát v úvahu
  • Životní styl
  • Osobnost
  • Pracovní vytížení
 • Na základě cílů a principů nastavení:
  • Frekvence (počet tréninků za týden a frekvence procvičení cviku/partie)
  • Objemu (počet sérií nebo počet opakování na daný cvik/svalovou partii)
  • Intenzity (s jakou zátěží se budou série provádět)
  • Cviků (jaké cviky si vybereme)
 • Aplikace výše uvedených principů v rámci periodizačního schématu, které Vám vyhovuje
  • Konjugovaná periodizace
  • Lineární periodizace
  • Denní nelineární periodizace
  • Bloková periodizace
 • Případné využití tréninkových programů

Trénink by měl být orientován podle  určitých zásad vyplývajících z individuálních požadavků.