Nezařazené

24.3.2018

Stabilita, mobilita, aktivace, foam rolling, dýchání – ranní rozcvičení

21.3.2018

Principy silového tréninku

Individualizace Specificita Přetížení Variace  
17.3.2018

Optimální počet cviků v silovém a objemovém tréninku

15.3.2018

Volba tréninkové váhy

Relativní intenzita – opakování v rezervě, RPE (vyjadřuje námahu) Absolutní intenzita – vyjádřena v kilogramech