Filosofie


Trénink


Kvalitně sestavený tréninkový program podle cílů klienta je klíčovým bodem filosofie Iron Warriors. Tréninkové programy jsou sestavovány tak, aby každý z nich odpovídal požadavkům a cílům daného sportovce a obsahoval rozvoj všech základních schopností potřebných pro výkon daného sportu.

Těmito schopnostmi jsou absolutní a relativní síla, rychlost, hbitost, výbušnost, svalová vytrvalost a kondice.

Strava


Strava je nedílnou součástí optimálního regeneračního procesu a tím pádem má velký vliv na sportovní výkonnost. Proto je důležitou součástí tréninkového programu Iron Warriors konzultace stravovacích návyků sportovce a jejich případné upravení pro maximalizaci sportovního výkonu a upevnění tělesného zdraví.

Správný pohyb


Správný pohyb je základem všech sportovních úkonů. Proto je také nedílnou součástí tréninkových programů Iron Warriors přístup do videotéky, kde je možné nalézt nespočet cviků a výukových videí zaměřených na aktivaci svalů a na rozvoj mobility a stability, které jsou základem pro zdravý a bezpečný pohyb.

Motivace


V rámci tréninkových programů Iron Warriors je velký důraz kladen na komunikaci s klienty a jejich motivaci ve všech aspektech sportovního výkonu.

Osobní management


Management vlastní osobnosti je velmi důležitou složkou jakéhokoliv sportu. Iron Warriors se proto snaží pomoci sportovcům s vhodným rozvojem vlastní osobnosti a nastolením psychické pohody nejen ve sportovním, ale také v osobním životě.

Kromě těchto základních hodnot se Iron Warriors snaží šířit co nejvíce kvalitních a volně přístupných informací o tréninku a stravě, společně s odkazy na literaturu, které mohou sportovcům pomoci zvýšit jejich sportovní výkon a dosáhnout svých cílů.