Professional

Program určený především pro silové sportovce

Vytvořím pro vás dlouhodobý individuální tréninkový program podle vašich cílů a sportovní historie, na základě písemných dotazníků a úvodní konzultace. Tréninkový program zahrnuje přípravu:

  • Hlavních cviků dle potřeb sportovce
  • Pomocných cviků dle potřeb sportovce
  • Doplňkové cviky jsou vybírány dle určených proměnných (počty sérií, opakování, přestávky, atd…) z předem připraveného seznamu cviků
  • V případě zranění jsou sportovci poskytnuty rehabilitační doporučení a cviky

*Příprava rozcvičení, mobility a stability není součástí tohoto programu.

2 490 Kč / měsíc

Tréninkový program je aktualizován každý týden na základě poznatků a odezvy sportovce po dokončení proběhlého týdne tréninku. Komunikace se sportovcem probíhá přes sociální sítě (messenger nebo whatsapp) nebo pomocí emailu v závislosti na výběru sportovce. Součástí komunikace je možnost zasílání tréninkových videí ke kontrole a úpravě techniky dle potřeb sportovce. Odpověď na zprávu do 72 hodin.

Chci trénovat!