Jak odtranit bolest zad během mrtvého tahu

30. 05. 2020 Powerlifting

V tomto videu je řeč o tom, co může způsobovat větší zatížení nebo bolest zad během provedení mrtvého tahu, rumunského mrtvého tahu nebo předklonů.

Možné příčiny mohou být…

1. Nevhodně provedený pohybový vzor flexe v kyčlích

2. Neoptimální aktivace svalstva hýždí a hamsgtringů během provedení cviků

Všechny články