Silový trénink s vlastní vahou

14. 03. 2020 Sport

K tréninku lze využít – vlastní váhu, expandery, lehké jednoručky/kettlebelly, TRX

Silový trénink

 • organizován pomocí trifázické periodizace – v jednotlivých dnech důraz na negativní fázi, izometrické pauzy, pozitivní fázi
 • jsou vhodné tréninky celého těla – základ tvoří varianta dřepu, tlak (kliku), extenze v kyčli, přítahu
 • trénovat tak lze 3-6 dní v týdnu

Důraz na negativní fázi

 • 3-15 s negativní fáze + explozivní pozitivní fáze
 • Quasi izometrie – 45 s negativní fáze + 15 s pozitivní fáze

Důraz na izometrii

 • 3-15 s výdrže v negativní nebo pozitivní fázi
 • 3-6 s výdrže v různých pozicích v pozitivní nebo negativní fázi
 • Dlouhé izometrie –   1-5 minut v pozici
 • Maximální izometrie – 1-6 s s vyvinutím maximálního úsilí

Negativní fáze + izometrie

 • 4-8 s negativní fáze + 3-6 s výdrže v různýh pozicích v negativní nebo pozitivní fázi
 • 5-10 s negativní fáze + 5-10 s výdrž v pozici v pozitivní nebo negativní fázi

Pozitivní fáze

 • Vysoký počet opakování dynamicky na klasických cvicích (15-50 opak)
 • Nižší počet opakování (3-10) na explozivní varianty cviků (skoky, hody medicinbalu)

Kondiční část

 • Rychlost – sprinty (10-100 m)
 • Anaerobní kapacita – kruhové tréninky s vlastní vahou/animal movements
 • Aerobní kapacita – kruhové tréninky s vlastní vahou/animal movements, dlouhé procházky
 • Mobilita/stabilita – FRC, stabilizační cviky, Foam rolling, statický strečink

Kondiční tréninky lze zařadit jako druhou fázi k silovému tréninku nebo ve volných dnech od silového tréninku.

 • Trénink rychlosti ve dnech důrazu na pozitivní fázi
 • Trénink anaerobní kapacity ve dnech tréninku s důrazem na izometrii
 • Trénink aerobní kapacity ve dnech tréninku s důrazem na negativní fázi

Všechny články